Covid-19 rekommendationer tas bort

Fredagen den 1 april upphör Folkhälsomyndigheten (FHM) att klassificera Covid-19 som en allmänfarlig/samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att HLR-rådet drar in sina rekommendationer som publicerades första gången i mars 2020 om hantering av HLR i samhället/ sjukvården, och försiktighetsåtgärder vid HLR-utbildning  i samband med Covid-19. Det innebär återgång till ordinarie riktlinjer för HLR med rekommendation om både bröstkompressioner och inblåsningar, 30:2 för vuxna och 15:2 för barn för de som genomgått Barn-HLR utbildning. Lokala bestämmelser kan fortsatt kvarstå på arbetsplatser, i skolan, i hälso- och sjukvården och dessa ska följas. Om smittläget förvärras kommer ny bedömning göras av HLR-rådets arbetsgrupp och en reaktivering av rekommendationerna att ske i linje med direktiv från FHM. Smittan har inte försvunnit i samhället, därför rekommenderar FHM följande:

  • Vaccinera dig mot covid-19 (12 år och äldre)
  • Ovaccinerade bör iaktta försiktighet vid kontakt med andra och undvika trängsel
  • Stanna hemma och undvik kontakt om du har symptom
  • Regler för testning gäller särskilda grupper, se länk

FHMs rekommendationer

Dela innehållet: