Femte internationella symposiet om vård efter hjärtstopp

5th international Symposium on Post Cardiac Arrest Care 2022

Hjärtligt välkommen till Lund den 20-21 oktober för den femte internationella symposiet om vård efter hjärtstopp. Fokus är neuroprognosticering, uppföljning av kognitiv förmåga, hälsorelaterad livskvalitet och rehabilitering efter hjärtstopp. Välrenommerade föreläsare deltar från Nederländerna, Finland, Danmark, Norge, USA, UK och Sverige. I samband med symposiet den 19 oktober hålls en workshop i EEG-monitorering.

Målgrupp är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer och fysioterapeuter som arbetar med överlevare efter hjärtstopp. Lokal i Lund: Aulan, Skånes Universitetssjukhus.

Deadline för abstracts är den 29 augusti och för lägre avgift till kongressen den 14 september.

PostCare 2022

Anmälan via denna länk

 

Dela innehållet: