HLR I SAMHÄLLET

Evelina, larmoperatör på SOS-Alarm

VÄLKOMMEN TILL HLR-RÅDETS SIDA FÖR UTBILDNINGAR I VUXEN-HLR OCH BARN-HLR!
HLR-rådet arbetar för att så många som möjligt i samhället ska kunna ge första hjälpen och HLR, och därmed kunna rädda vuxna och barn som drabbats av hjärtstopp eller olyckor. Här finner du webbutbildningar, filmer och handlingsplaner så att du kan repetera om du har en egen övningsdocka. För att erhålla ett kompetenskort efter en praktisk HLR-utbildning krävs att du deltar i en instruktörledd HLR-utbildning.

FILMER I VUXEN- OCH BARN-HLR

Utbildningsfilm i Vuxen-HLR 2021
Se och ladda ner hos Vimeo >>


Utbildningsfilm i Barn-HLR 2021
Se och ladda ner hos Vimeo >>

HANDLINGSPLANER VUXEN- OCH BARN-HLR (0-18 år)
Hjärt lungräddning vuxen handlingsplan
Hjärt-lungrädning barn handlingsplan

HANDLINGSPLAN LUFTVÄGSSTOPP VUXEN OCH BARN (0-18 år)
Handlingsplan luftvägsstopp 2021

POSTERS IN ENGLISH: Adult Basic Life Support, Paediatric Basic Life Support and
Foreign Body Airway Obstruction

Handlingsplan vuxen-HLR engelska 2021
Handlingsplan barn-HLR engelska 2021
Handlingsplan luftvägsstopp engelska 2021

WEBBUTBILDNINGAR I VUXEN- OCH BARN-HLR
OBS! Webbutbildningar via denna sida genererar inga intyg.
För att erhålla intyg måste
utbildningen genomföras via HLR-rådets Utbildningsportal

Webbutbildning Vuxen-HLR

Webbutbildning Barn-HLR

HJÄLP HJÄRNA HJÄRTA är en livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp och levnadsvanor.
Webbutbildning HHH

Dela innehållet: