HLR rådets hantering av personuppgifter

Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen i kraft (General Data Protection Regulation: GDPR), som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med GDPR är att skydda och förstärka individens rättigheter, speciellt när det gäller personuppgifter. Syftet är också att inom EU skapa en likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. För dig som enskild person innebär det att du har rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in om dig i olika register, i vilket syfte samt att få dina uppgifter raderade om så önskas.

HLR rådet hanterar flera olika register i sin verksamhet tillsammans med sina underleverantörer. Det är Utbildningsregistret, Hjärtstartarregistret, Webbutiken, Webbutbildningen och Hitta utbildare. I alla dessa register lagras personuppgifter, dvs. uppgifter som kan kopplas till en specifik person. Det kan gälla mailadresser, gatuadresser, telefonnummer eller arbetsplats. Den nya förordningen kommer t ex att innebära att vi tar bort alla uppgifter i utbildningsregistret om grundutbildade personer som av instruktören har registrerats med namn och/eller mailadress. Fortsättningsvis ska endast antal kursdeltagare och ort anges vid grund- och repetitionsutbildning i HLR och Första Hjälpen.

I flera av registren kommer det att finnas en ruta ”samtycke” att bocka i där man godkänner att egna personuppgifter hanteras av HLR rådet. HLR rådet kommer inte att lämna ut uppgifter i våra register till annnan part i kommersiellt syfte.

Hjärtstartarregistret (SHR) har krävt en noggrann utredning av vår IT leverantör Decerno där den springande punkten har varit vad som räknas som personuppgifter i registret kopplat till hjärtstartare. När det gäller SHR lämnas lägeskoordinater om placering av hjärtstartare ut till bolaget som hanterar SMS livräddarappen liksom SOS Alarm i syfte att rädda fler liv vid hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Inga personuppgifter delas.

HLR rådet kommer att publicera riktlinjer för hantering av personuppgifter under fliken ”Om HLR rådet” och ”Hantering av personuppgifter”.

Läs mer här om GDPR på Datainspektionens hemsida

Dela innehållet: