HLR vid drunkning i samband med Covid19-pandemin

Svenska HLR-rådet publicerade i Mars generella rekommendationer om hjärtstopp i samband med Covid19. Med sommaren och ökade temperaturer så ökar dessvärre också antalet drunkningar, dessa representerar ca 1% av alla rapporterade hjärtstopp till Svenska HLR-registret. Internationell Drowning Research Alliance (IDRA), International Lifesaving Society (ILS) och Internationell Maritime Rescue Federation (IMRF) har nu publicerat rekommendationer samt en handlingsplan specifikt för omhändertagande av medvetslös person i samband med drunkning i denna period med Covid19.

En majoritet av alla hjärtstopp (ca 70%) bedöms vara orsakade av hjärt-kärlsjukdom med en plötsligt påkommande  arytmi i form av kammarflimmer vilket gör personen medvetslös med onormal eller ingen andning. I dessa fall rekommenderar larmcentralen i 112-samtalet att man skall utföra förenklad hjärt-lungräddning (HLR) med enbart bröstkompressioner om man ej vill eller kan utföra inblåsningar. Har man däremot gått en kurs i HLR är det bästa att ge omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills dess att hjälp anländer.

Hjärtstopp i samband med drunkning är sällsynt och representerar endast ca 1% av alla rapporterade hjärtstopp. Hjärtstopp vid drunkning är ett resultat av en livshotande syrebrist efter att ha andats vatten, syrenivåerna i blodet är extremt låga och HLR bör i normalfallet  inledas med 5 inblåsningar varefter man utför HLR med ration 30:2. Vid drunkning är inblåsningar helt enkelt livsavgörande för överlevnaden, men i samband med Covid19-situationen nu år 2020  finns en teoretisk risk för att smittas.

Sannolikheten för att en infekterad person är med om drunkning får anses som liten även om den inte kan exkluderas helt. Det är relativt sett få drunkningar som inträffar jämfört med kardiellt utlösta hjärtstopp likväl rekommenderas sjuka individer generellt att stanna hemma av Folkhälsomyndigheten.

HLR-rådet rekommenderar generellt att allmänhet utför HLR med inledande 5 inblåsningar följt av 30:2 i samband med drunkning även under sommaren 2020.

Specifika rekommendationer för vattensäkerhetsorganisationer

Nyttan med att ge inblåsningar vid drunkning ställs i relation till risken att infekteras hos räddaren. Ofta är räddaren en närstående som redan kan antas ha infekterats i hemmiljön. Vid publika bad då offret är okänt och professionella livräddare finns på plats finns med nedan rekommendation en möjlighet att utbilda och agera på ett säkert sätt. Individer i riskgrupp bör generellt ej placeras i frontlinjen och arbetsgivaransvaret samt den slutliga rekommendationen åligger varje enskild organisation.

För att stötta vattensäkerhetsorganisationer utanför sjukvården  runtom i världen som exponeras för personer i samband med drunkning där HLR bör påbörjas har en handlingsplan och specifika rekommendationer utarbetats av  Internationell drowning research alliance (IDRA), International lifesaving society (ILS) och internationell maritime rescue federation (IMRF).

Dessa rekommendationer anger i huvudsak att organisationen bör värdera risknivån, om den drabbade är ett barn eller en vuxen,  se över tillgång till skyddsutrustning och träning/utbildning för denna, samt avgöra om en närstående finns på plats som kan starta HLR med utifrån instruktion.

Sammanfattning

  • Vid hjärtstopp i samband med drunkning är inblåsningar vid HLR avgörande och generellt rekommenderas fortsatt HLR med inledande 5 inblåsningar följt av omväxlande HLR 30:2 utan avbrott vid drunkning.
  • Det finns en teoretisk risk för räddaren att smittas av Covid19 i dessa fall, dock är den drabbades risk att dö mycket hög om behandling ej ges.
  • Strategier och rekommendationer specifikt riktade till vattensäkerhetsorganisationer kring omhändertagande av patientgruppen finns nu publicerade utifrån internationell konsensus från IDRA, ILS samt IMRF. Se pdf i högermarginalen av denna sida samt via denna länk. 

Svenska HLR-rådet hänvisar till dessa rekommendationer avseende HLR vid drunkning i samband med Covid19-situationen sommaren 2020 samt tar gärna emot frågor kring desamma via mail: ac@hlr.nu

Med vänlig hälsning, 

 

Andreas Claesson

Ordförande Svenska HLR-rådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela innehållet: