Nationell nätverksträff

Den 10 – 11 maj hölls en nationell nätverksträff för HLR-organisatörer och HLR-ansvariga läkare  på Hotel Royal Park i Solna.

Ca 80 personer från sjukhus hela Sverige samlades för att lyssna på föreläsningar, delta i workshops och inte minst nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Mötet pågick lunch-lunch och deltagarna fick bland annat lyssna på Pelle Gustafsson, chefläkare på LÖF som föreläste om CRM och vikten av teamarbete. Pelles föreläsning följdes upp av Henrik Wagner och Jeanette Knutsson som pratade om olika personligheter i ett team samt om återkoppling efter teamträning. Jeanette höll även en omtyckt workshop i ämnet återkoppling. Anders Bremer både föreläste och höll i en workshop om etik och HLR, ett ämne som alltid engagerar men komplexa och inte alltid enkla dilemman. Johan Herlitz presenterade spännande data från Svenska hjärt-lungräddningsregistret, och även i det ämnet hölls en workshop av Solveig Aune tillsammans med Johan. Med kort varsel ryckte Therese Djärv in och pratade om den reviderade algoritmen för HLR vid trauma, ett ämne som vi får många frågor så nu är säkert flera av frågetecknen uträtade! Några av deltagarna delade med sig av goda exempel från sina sjukhus, något som säkert inspirerade många.

Vi vill tacka alla föreläsare och medlemmar i nätverken som tagit sig tid att komma, ni är en otroligt viktig grupp för att sprida HLR-rådets riktlinjer och öka överlevnaden vid hjärtstopp!

Henrik Wagner, läkarnätverket och Ulrika Karlgren, organisatörsnätverket

Mer om nätverken finns att läsa under här: HLR-ansvariga läkare /https://www.hlr.nu/natverket-hlr-ansvariga/ Organisatörsnätverket    https://www.hlr.nu/natverket-hlr-organisatorer

 

Dela innehållet: