Nu finns Första Hjälpen och Hjärt-lungräddning som talbok

Efter ett initiativ från huvudinstruktören i Första Hjälpen och HLR rådets medlem Lullan Backman, har företaget Legimus producerat en talbok: ”Första Hjälpen och Hjärt-lungräddning” från 2016. Syftet är att boken ska finnas tillgänglig för personer med synnedsättning och/eller lässvårigheter. Tidigare finns även S-HLR vuxen och barn för sjukvårdspersonal som talböcker.
Läs mer här om talböckerna

Dela innehållet: