Ny studie visar låg följsamhet till riktlinjer för Ej HLR beslut

Portrait of thoughtful sad elderly woman

I en studie från Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) visar doktoranden och Överläkare Eva Piscator, och Docent Therese Djärv att följsamheten till s.k. Ej HLR beslut är låg på ett universitetssjukhus. Man inkluderade 3583 inneliggande patienter på NKS mellan 31 jan och 31 okt 2015 i studien. Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ. Resultaten visar bland annat att samråd med patienten var omöjlig i 1432 (40%) av fallen beroende på akut eller kronisk kognitiv påverkan. I 653/1432 fall (46%) förekom samråd med närstående. Totalt uppfyllde endast 10% av dokumenten föreskrifter från Socialstyrelsen och enligt Patientlagen. Författarna sammanfattar med att det behövs en nationell strategi som baseras på denna, och andra publicerade studier om hur följsamheten ska öka till rådande riktlinjer om Ej HLR beslut.

Se sammanfattning av studien i Läkartidningen

Dela innehållet: