Räddningstjänsten larmas vid hjärtstopp på barn i Region Stockholm

Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

Region Stockholm tog 2019 beslut om att de fyra räddningstjänsterna i länet tillsammans med ambulans ska larmas ut på hjärtstopp på barn under åtta år. Det sker genom sk samutlarmning från SOS Alarm. Syftet är att snabbare komma fram till den drabbade och att fler kan hjälpa till och därmed öka överlevnaden. Från och med den 1 december 2020 startar den nya utlarmningmodellen för 1200 brandmän som har genomgått Barn-HLR utbildning. Räddningstjänsten har även tidigare larmats ut på barnhjärtstopp vid drunkning t ex, men inte med samutlarmning. Ett problem som har identifierats under flera år i Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, är ambulansens allt längre responstider som 2019 uppgår till 11 minuter (median). Genom att fler enheter larmas, kan responstiderna förkortas avsevärt.

Samutlarmning är från början ett forskningsprojekt (SALSA) initierat 2008 av Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet, där man kunde visa ökad överlevnad och förkortade insatstider om ambulans och räddningstjänst larmades samtidigt vid hjärstopp på vuxna utanför sjukhus. Projektet expanderades senare till fler regioner i Sverige (SAMS), med likande forskningsresultat som i SALSA.

År 2019 inträffade nationellt 71 st hjärtstopp på barn utanför sjukhus. Den vanligaste orsaken är syrebrist, inte rytmrubbningar i hjärtat som hos vuxna, varför man ska börja med fem inblåsningar om barnet är medvetslöst med ingen, eller onormal andning. Därefter larmas 112. I HLR-registret är de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn 0-15 år, plötslig spädbarnsdöd, drunkning, kvävning och hjärtsjukdom. 1–2% av alla hjärtstopp utanför sjukhus drabbar barn <12 år. Hos barn yngre än 1 år är den vanligaste orsaken till hjärtstopp utanför sjukhus plötslig spädbarnsdöd. För äldre barn är drunkning och trauma de vanligaste bakomliggande orsakerna. Det är mindre än 10% av barnen som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus som får en livshotande rytmrubbning där en hjärtstartare kan återställa normal rytm. Information från Region Stockholm

Svenska HLR-registrets årsrapport 2020

#tillsammanraddarviliv #allakanraddaliv

Dela innehållet: