Rekommendation vid HLR på patient med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion

 

HLR-rådet får många frågor om hur HLR ska utföras på patient med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion ex. RS, influensa A, covid, TBC. Pandemin har sannolikt gjort så att frågan aktualiserats och ämnet uppmärksammas mer än tidigare.

Med anledning av detta har HLR-rådets arbetsgrupp ”Hjärtstopp inom sjukvården” tagit fram en rekommendation för HLR på patient med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion. Den finns att läsa och ladda ner här: Rekommendation vid HLR på patient med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion_230608

Dela innehållet: