Sammanfattning av medicinska och pedagogiska riktlinjer 2021

Nya böcker i samhällsprogrammen

Inför HLR2021 kongressen den 23-24 november publicerar HLR-rådet nu en sammanfattning av medicinska och pedagogiska riktlinjer för HLR och Första hjälpen som gäller i Sverige. De baseras på European Resuscitation Councils guidelines 2021 som finns att läsa här för respektive program (även System Saving Lives, Pedagogik, Epidemiologi, Vård efter hjärtstopp och Etik). För en mer ingående beskrivning hänvisas till HLR-rådets utbildningsmaterial inom respektive program som lanseras den 23 november. Välkommen att beställa i vår webbutik!

Material och information på hlr.nu byts ut allt eftersom med nya handlingsplaner och texter, samt kvalitetsdokument mm.

Sammanfattning 2021

Dela innehållet: