”Svensk Mobil-app gör att många får snabb hjälp med hjärtstartare och hjärt-lungräddning vid hjärtstopp”.

I en världsunik svensk studie har forskare visat att frivilliga livräddare (SMS-livräddare) som larmas till hjärtstopp med hjälp av en mobil-app* utför en stor del av de livräddande insatser som ges med hjärtstartare och hjärt-lungräddning innan ambulans, polis eller räddningstjänst anländer.

 

Studien, som genomförts i Göteborg och Stockholm, har undersökt hur användningen av hjärtstartare och behandling med hjärt-lungräddning påverkades om SMS-livräddare, via en mobil-app, fick larm och instruktioner via en karta om att hämta närmaste hjärtstartare innan de begav sig till platsen för ett plötsligt hjärtstopp, jämfört med om de omedelbart larmades direkt för att endast göra hjärt-lungräddning.

 

Resultatet av studien visar att utlarmade SMS-livräddare bidrar med en betydande tilläggseffekt till utlarmning av ambulans, polis och räddningstjänst oavsett vilken instruktion som ges. SMS-livräddare var först på plats och använde en hjärtstartare i så mycket som i en tredjedel och gav behandling med hjärt-lungräddning i närmare hälften av alla fall av hjärtstopp oavsett instruktion.

 

-”Vi kan vi konstatera att SMS-livräddare, oavsett instruktioner om att först hämta närmaste hjärtstartare eller bege sig direkt till den som drabbas av ett hjärtstopp, på ett effektivt sätt kan ge livräddande hjälp, både genom att i stor utsträckning använda hjärtstartare och ge hjärt-lungräddning i väntan på ambulans, polis eller räddningstjänst. Vi tolkar det som att många av Sveriges 130 000 SMS-livräddare har en hjärtstartare nära tillhands och själva beslutar vilken strategi om passar bäst i situationen”.

 

Säger Ellinor Berglund, en av författarna bakom studien och forskare vid Centrum för hjärtstoppsforskning Karolinska Institutet.

Dela innehållet: