Telefonassisterad HLR, T-HLR

Om utbildningen
Om larmcentralen identifierar hjärtstopp i ett tidigt skede kan den som larmar 112 starta HLR tidigt med stöd av instruktioner från larmoperatören (T-HLR). Dessutom minskar tiden till utlarmning av ambulans och därmed tidigare ankomst av professionell hjälp.

Utbildningspaketet, Telefonassisterad HLR – en kamp mot tiden, består av tre delar:
1) Interaktiv webbutbildning inklusive ljudfiler och frågor. Utbildningen är kostnadsfri, se HLR-rådets utbildningsportal
2) Praktisk barn- och vuxen-HLR-utbildning.
3) Kvalitetsuppföljning av hjärtstoppssamtal.

Målgrupp
Larmcentralspersonal som hanterar hjärtstoppssamtal, tex larmoperatörer och sjuksköterskor.

Lärandemål
Efter att deltagaren genomfört alla tre modulerna i T-HLR programmet ska deltagaren kunna:

  • förstå larmcentralens viktiga och centrala roll i Kedjan som räddar liv
  • identifiera hjärtstopp
  • ge Barn- och Vuxen-HLR med god kvalitet
  • ge T-HLR instruktioner
  • utvärdera hjärtstoppssamtal med stöd av HLR-rådets mall för kvalitetsuppföljning av T-HLR.

Mål för 112-hjärtstoppssamtal

  • Identifiering av hjärtstopp ska ske i inom 60 sekunder (median) från samtalets början
  • Start av instruktionsledda bröstkompressioner (T-HLR) ska ske i inom 90 sekunder (median) från samtalets början.

Kvalitetsuppföljning, mäta för att veta
För att kunna nå målen krävs att alla larmcentraler kontinuerligt utvärderar sin verksamhet. Hjärtstoppssamtal är ett livshotande tillstånd och därmed en bra kvalitetsindikator för hur larmcentralen fungerar. Kontinuerlig uppföljning och genomlyssning av hjärtstoppssamtal, samt att personalen ges individuell återkoppling kring hantering av hjärtstoppssamtal baserat på en standardiserad mall, kan öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället. Om larmcentraler implementerar utbildningspaketet har det potential att bidra till tidigare identifiering av hjärtstopp så att HLR kan startas tidigare och ambulans larmas snabbare, så att fler liv kan räddas

Vid frågor kontakta Processansvarig samhälle, HLR-rådet, anette.nord@hlr.nu

Dela innehållet: