Vill du lära dig mer om hjärtstopp?

Till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom patofysiologi vid hjärtstopp och vården runt patienten samt existentiella livsfrågor och krisreaktioner.

Kursen Hjärtstopp 7,5 hp riktar sig till dig som har kandidatexamen/yrkesexamen om minst 180 hp inom hälsovetenskapens huvudområden.

Kursen ges med hybridföreläsningar, du kan vara på plats i Göteborg eller delta digitalt.

HJÄRTSTOPP 7,5 HP
Kursen ger fördjupade kunskaper i de patofysiologiska processerna som inträffar i hjärta vid hjärtstopp, post-resuscitationsvård, behandling och eftervård. Betydelsen av tidigt larm och behandling prehospitalt. Etiska frågeställningar och dilemman för personer och anhöriga som genomgått ett hjärtstopp.
NÄR: VT25 (v14-23) LÄNGD: Nio kursdagar + tre inläsningsdagar
KOSTNAD: 17 900 kr (exkl moms)
Mer information här.

Dela innehållet: