10 steg för att förbättra vården av patienter med hjärtstopp på sjukhus

International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) publicerade under 2023 ett globalt initiativ bestående av 10 steg för att förbättra vården av patienter med hjärtstopp på sjukhus.

De tio stegen består av åtgärder indelade i fyra kategorier och handlar om att ha en fungerande HLR-organisation, att arbeta för att förebygga hjärtstopp, att utföra guidelinesbaserad HLR med god kvalitet samt att ha en strukturerad vård av hjärtstoppspatienter samt en kultur där man tar hand om överlevare, närstående och personal.

Mer om de tio stegen kan du läsa här.

 

För att mäta ett nuläge av hur väl de tio stegen fungerar i dag skickades en enkät ut till HLR-organisatörer och HLR-ansvariga läkare på 74 sjukhus i Sverige.  De fick självskatta varje steg på en 10-gradig skala där 1 var ”Finns ej eller fungerar ej” och 10 var ”I hög grad välfungerande”.

34 av 74 (46%) av sjukhusen svarade på enkäten. De som svarade var nöjda med hur lite mer än hälften (60%) av de tio stegen fungerade. Det steg med störst andel nöjda sjukhus var steg 6 som belyser vikten av att ha ett fungerande system för hjärtstoppslarm (85%) samt steg 7 som gäller följsamhet till gällande guidelines för HLR.

Mindre nöjda var man med steg 4, behandlingsmål (32%) och steg 9 som rör personcentrerad vård (18%). Ungefär hälften av sjukhusen uttyckte att de kommande år vill arbeta med att förbättra steg 1, infrastruktur, steg 3 som handlar om utbildningseffektivitet samt steg 5, förebygga hjärtstopp.

Läs hela artikeln om enkäten här.

Dela innehållet: