A-HLR vuxen

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Foto:Fotogruppen SÖS

Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

GRUNDUTBILDNING I A-HLR vuxen

Kursinnehåll

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

– Tidsåtgång: 4-5 timmar

– Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör

– Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

 Förkunskapskrav för grundkurs A-HLR vuxen:

– inläst kursbok A-HLR vuxen

– genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

– kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

– kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

– förstå vikten av teamarbete och teamträning

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I A-HLR vuxen 

Kursinnehåll

Diskussion o pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

– Tidsåtgång: 5 timmar med 4 deltagare

– Antal kursdeltagare: 4 – 6 deltagare

Förkunskaper för instruktörsutbildning

– Leg läkare eller leg. sjuksköterska/BMA.

 • tjänstgöring inom akutsjukvård
 • instruktör i S-HLR vuxen med erfarenhet av minst fyra utbildningar.
 • godkänd grundutbildning i A-HLR vuxen
 • inläst kurs och instruktörsbok samt godkänd webbutbildning i A-HLR vuxen, grund och instruktörsnivå.
 • förberedda träningsuppgifter

Lärandemål för instruktörsutbildning

När du genomfört instruktörsutbildning i A-HLR vuxen ska du kunna:

 • planera och genomföra grund- och repetitions-utbildning i A-HLR vuxen
 • förstå och använda aktivt lärande och utvecklande feedback
 • avgöra om kursdeltagarna gör HLR med god kvalitet och
 • minimerade avbrott
 • avgöra om kursdeltagarna använder defibrillator
 • effektivt och säkert
 • avgöra om kursdeltagarna följer handlingsplanen för A-HLR vuxen
 • hjälpa kursdeltagarna utveckla sitt teamarbete
Dela innehållet: