A-HLR vuxen

Prehospital hjärtstoppsbehandling

GRUNDUTBILDNING 

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen som vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal som självständigt och i team ska kunna behandla patienter med hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR vuxen.

Repetitionsutbildning för instruktörer

Från och med hösten 2024 erbjuder HLR-rådet en repetitionsutbildning för aktiva instruktörer i A-HLR vuxen som vill uppdatera sina kunskaper. Läs mer nedan, anmäl dig här.

Målgrupp

A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen.
Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på
sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt
ska kunna behandla patienter med hjärtstopp enligt riktlinjerna för A-HLR vuxen.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning I A-HLR vuxen ska deltagaren
kunna:
• utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett
effektivt och säkert sätt
• behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR vuxen
• förstå vikten av teamträning och teamarbete.

Tidsåtgång

4-6 timmar beroende på antal deltagare.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING 

Kursinnehåll

Kursen ges i HLR-rådets regi och innehåller diskussioner om pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt att fördjupa kunskapen om teamträning med återkoppling.

Lärandemål

• planera och genomföra grund-och repetitionsutbildning i A-HLR vuxen
• förstå och använda aktivt lärande och utvecklande feedback
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla en person med hjärtstopp enligt
riktlinjerna för A-HLR vuxen
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer för HLR och första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

Legitimerad läkare eller sjuksköterska. Tjänstgöring inom akutsjukvård. Instruktör i S-HLR vuxen med erfarenhet av minst fyra utbildningar. Godkänd grundutbildning i A-HLR vuxen. Inläst kurs- och instruktörsbok samt godkänd webbutbildning i A-HLR vuxen, grund- och instruktörsnivå. Förberedda träningsuppgifter.

Tidsåtgång

8 + 8 timmar

REPETITIONSUTBILDNING FÖR AKTIVA INSTRUKTÖRER

Från och med hösten 2024 erbjuder HLR-rådet en repetitionsutbildning för aktiva instruktörer i A-HLR vuxen. Den är 8,5 h och hålls av erfarna huvudinstruktörer. Genomgång av grundutbildning och teamträning med fokus på återkoppling ingår samt erfarenhetsutbyte med andra instruktörer. Förkunskaper: Aktiv instruktör i A-HLR vuxen, inläst kurs- och instruktörsbok samt genomförd webbutbildning på grund- och instruktörsnivå.

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Sker i HLR-rådets regi och vänder sig till särskilt utsedda personer.

Dela innehållet: