Barn-HLR i samhället

Kursen är avsedd för alla samhället som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.

 

Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg,
skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Grundutbildning
Grundutbildningen är filmbaserad och innehåller HLR, åtgärder när barn satt i halsen.

Förkunskaper grundutbildning
-Inga

Instruktörsutbildning
Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning
-Deltagit i en grundkurs i Barn-HLR det senaste halvåret.
– Sett filmen hjärt-lungräddning till barn, inläst instruktörsbok i Barn-HLR,
–  Genomförd webbutbildning i Barn-HLR på  instruktörsnivå med godkänt resultat
– Förberedda träningsuppgifter

Huvudinstruktörsutbildning
Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att sprida budskapet om Barn-HLR. På denna nivå utbildas huvudinstruktörer d.v.s. lärare som i sin tur utbildar instruktörer. Utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt fokus

Förkunskaper huvudinstruktörsutbildning
-Instruktör i Barn-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
-Aktuella kunskaper i Barn-HLR och repeterat Barn-HLR inom en vecka före utbildningstillfället
-Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok i barn-HLR

Rättning instruktörsbok Barn-HLR- datum 170123

Vi beklagar att det har smugit sig in fel på några ställen i Instruktörsboken i Barn-HLR under tryckningsprocessen och vi ber dig att ändra i din bok.

Vi hoppas att det inte ställer till allt för mycket bekymmer för dig som instruktör. I bilagan till höger på denna sida ser du hur den rätta texten ska se ut. Felen har nu korrigerats i nästkommande upplaga. Se nedan:

· Hjärtkompressioner till barn 1 år till pubertet utförs med ena handloven på nedre halvan av barnets bröstben och inte på något annat sätt, sid. 16 och 17.
· Handgrepp för att hjälpa barn 0 till 1 år vid luftvägsstopp utförs med ryggslag och brösttryck och inte på något annat sätt, sid. 18-19.

Dela innehållet: