Barn-HLR i samhället

Barn-HLR 0-1 år

GRUNDUTBILDNING I BARN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Lärandemål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 •  behandla  luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Barn-HLR

Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING BARN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR.

Lärandemål
När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Barn-HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • deltagit i Barn-HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
 • sett instruktionsfilmen Barn-HLR
 • läst instruktörsboken Barn-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Tidsåtgång
5-6 timmar

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING BARN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att som huvudinstruktör hålla egna instruktörsutbildningar i Barn-HLR. Utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt fokus.

Lärandemål
När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Barn-HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • instruktör i Barn-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok i det program du utbildar dig
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning.

Tidsåtgång
Ca 5 timmar

Dela innehållet: