Distansutbildning i HLR och Första hjälpen under pandemin

Svenska Rådet för hjärt-lungräddning får mycket frågor om distansutbildningar under Covid-19 pandemin. Vi vill klargöra HLR-rådets ståndpunkt och riktlinjer för distansundervisning i våra utbildningsprogram för samhället.

• Vuxen- och Barn-HLR kan genomföras digitalt med instruktör på länk under kurstillfället. Som det ser ut nu gäller detta till 210630 enligt tidigare publicerat dokument: Svenska HLR-rådet rekommendationer gällande covid-19 uppdaterad 210112

• HLR rådets program i Första hjälpen och HLR ska endast ges med instruktör på plats. Det grundar sig i att en stor del av utbildningen är moment som ska tränas med instruktör på plats och det krävs en del utrustning. Programmet är kvalitetssäkrat för att bedrivas med instruktör fysiskt på plats. Första hjälpen utbildningar som bedrivs enbart på distans är inte kvalitetssäkrade och godkända av HLR-rådet.
Vi ser ett framtida behov av att utveckla våra utbildningsprogram vad gäller digitala lösningar. Detta ska baseras på vetenskap och kvalitetssäkras noggrant. I framtiden kommer vi se nya utbildningslösningar, och framför allt mer blandade utbildningsstilar även om instruktörerna fortsatt har en viktig roll.

/Thomas Hermansson/Utbildningsansvarig/Svenska HLR-rådet

Dela innehållet: