Fakta & Riktlinjer

Hjärtstopp - ett hjärta i kaos

Varje år rapporteras ca 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus från ambulanssjukvården i Sverige. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig hjärt-lungräddning.

Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykronisrat (kaos!) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min.

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom hjärt-lungräddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod.

Den dominerande orsaken (70-80%) till plötsligt oväntat hjärtstopp hos vuxen är sk ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt). Sjukdomen t ex en akut hjärtinfarkt kan orsaka ett plötsligt ”elektriskt kaos” i hjärtat, ett sk kammarflimmer där hjärtat ej aktivt pumpar något blod, vilket leder till hjärtstopp.

För varje minut som går utan start av HLR minskar möjligheten att överleva. Efter fem minuter börjar kroppen, ffa hjärnan få obotliga skador av den syrebrist som uppstår till följd av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig. Andra orsaker till hjärtstopp kan vara allvarliga astmaattacker, trafikolyckor, förgiftningar och drunkning.

Hos barn är oftast orsaken till hjärtstopp andningsrelaterad och syrebristen leder till hjärtstopp. Detta gäller även vid drunkning.

Varningssignaler
Hjärtstopp kan föregås av olika symtom på ffa hjärtinfarkt. Vid kärlkramp och hjärtinfarkt är det typiska symtomet smärta centralt i bröstet. Kärlkramp kan även yttra sig i form av smärtor i armarna eller svår andnöd och vid hjärtinfarkt kan själva smärtintensiteten variera från ”inget ont alls” till känslan av att ”en elefant klampar över bröstet”.

Symtomen kan också vara mer diffusa såsom illamående och buksmärtor. Vid akut hjärtinfarkt ses ofta en central tryckande bröstsmärta som varar i minst 10-15 minuter. Risken för allvarliga komplikationer såsom till exempel livshotande rubbningar i hjärtrytmen som leder till hjärtstopp är störst de första timmarna av en hjärtinfarkt, därför bör alltid ambulans, 112, larmas om en person har ihållande bröstsmärta som varar mer än 10-15 minuter.

Överlevnad
Varje år räddas ca 1 300 personer till livet efter plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. 500 utanför och 800 på sjukhus.

Behandling
Den viktigaste behandlingen för flertalet av vuxna personer som drabbas av hjärtstopp är hjärt-lungräddning och defibrillering. Med defibrillering avses en elektrisk chock genom hjärtat med en sk hjärtstartare (defibrillator). Strömstöten från en hjärtstartare kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

I väntan på en hjärtstartare och därefter mellan strömstötarna ska alltid HLR, 30: 2 ges med god kvalitet. Barn som drabbas av hjärtstopp är oftast andningsrelaterat och HLR är därför av största prioritet.

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska hjärtstoppsregistret, www.hlr.nu. Gäller tom September 2016.

Aktivt lärande som pedagogisk modell och standardiserade instruktörsutbildningar kvalitetssäkrar lärandet och motiverar kursdeltagarna till att utföra HLR med hög kvalitet. Implementering av utbildning och utrustning samt utvärdering i organisationen säkerställs av en lokal HLR-organisatör.

Vill du lära dig hjärt-lungräddning – HLR? Sök efter en utbildare nära dig via vårt utbildarregister: www.hlr.nu/hitta-hlr-utbildare

Läs mer om HLR rådets utbildningsprogram och de centrala instruktörsutbildningar som vi erbjuder!

Dela innehållet: