Fortsätt med inblåsningar vid HLR till barn

Fortsätt med inblåsningar till barn

I en annonsbilaga från Hjärt-Lungfonden som spreds med dagstidningarna nyligen kan man läsa att överlevnaden vid hjärtstopp har ökat sedan hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner införts i riktlinjerna för dem som saknar HLR-utbildning. Detta kan i vissa situationer gälla för vuxna som drabbas av hjärtstopp med inte för barn.

I augusti 2021 publicerades resultat från en stor amerikansk studie med över 13 000 barn som drabbats av hjärtstopp (J Am Coll Cardiol 2021;78:1042–1052). Överlevnad utan kvarstående skador på hjärna eller nervsystemet ökade med 36 % om barnet hade fått hjärt-lungräddning med inblåsningar jämfört med om barnet enbart hade fått bröstkompressioner. Sorgligt nog konstaterar man samtidigt att det nu är vanligare i USA att barnen enbart får bröstkompressioner vid hjärt-lungräddning än hjärt-lungräddning med inblåsningar. Är detta en effekt av kampanjer där man onyanserat avråder från inblåsningar om man inte har gått en utbildning i HLR?
/Jan Gelberg/ Anestesiläkare, Med dr, Medlem i HLR-rådets Barn-HLR grupp

Dela innehållet: