1450 personer räddades till livet med HLR i Sverige år 2021

omslag HLR register årsrapport 2022

Årsrapporten från det Svenska HLR-registret visar att totalt 1450 personer räddades till livet efter hjärtstopp i Sverige år 2021. Detta motsvarar en person var sjätte timme eller fyra räddade människoliv per dygn.

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR) är ett kvalitetsregister som grundades år 1990. Hittills har 117 338 patienter inkluderats på nationell nivå över tre decennier. SHLR är världsunikt och en viktig kunskapskälla som bidragit till att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp, bl.a genom klinisk forskning och medverkan i riktlinjer för utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

Folkrörelsen kring HLR i Sverige har varit mycket framgångsrik och överlevnaden har över tid ökat både på och utanför sjukhus. År 2021 rapporterades 601 överlevare utanför sjukhus och 849 på sjukhus, totalt 1450 framgångsrika återupplivningsförsök. Det innebär att vi tillsammans genom HLR räddar en människa till livet var sjätte timme i Sverige. Av rapporten framgår dessutom att majoriteten av överlevarna uppvisar god hjärnfunktion (dvs har inga eller måttliga kvarstående men) och god livskvalitet.

År 2021 rapporterades det in totalt 5855 hjärtstopp från ambulanssjukvården i Sverige varav 10,8% var vid liv 30 dagar efter händelsen. Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus ökade generellt under 1990-talet fram till 2010, dessvärre har ingen förbättring skett under det senaste decenniet. Mediantid från hjärtstopp till start av HLR är 1 minut. Tid från hjärtstopp till defibrillering är 10 minuter. En stor utmaning för morgondagens HLR-verksamhet är att minska tiden från hjärtstopp till defibrillering vid hjärtstopp utanför sjukhus. Ambulansens responstid från utlarmning till ankomst var 10 minuter 2021.

Årsrapporten presenterar även intressanta data kring överlevares livskvalitet inom ramen för PROM-mätning, data kring Covid19 relaterat till hjärtstopp, samt översikt på vetenskapliga publikationer som har sitt ursprung i registrets data. Välkommen att läsa mer och ladda ned rapporten i sin helhet HÄR!

Dela innehållet: