HLR i skolan


Kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död. Den digitala lärarhandledningen HLR i skolan ger stöd och hjälp till lärare som undervisar i HLR och första hjälpen och innehåller filmer, lektionsplaneringar, presentationer och webbutbildningar för olika årskurser och moment.

Utbildningsplan
Baserat på grundskolans läroplan och Kids save lives rekommenderar HLR-rådet att ämnet Första hjälpen och HLR introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Praktisk träning är viktig för att eleverna ska utveckla färdighet och förtrogenhet. Utbildningsplanen nedan visar rekommenderad minimi-nivå för utbildning i att hantera nödsituationer i olika årskurser. Den digitala lärarhandledningen inklusive utbildningsmaterial finner du här. Utbildningsmaterialet baseras på internationella vetenskapliga riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) publicerade 2021.

Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer
Läroplanen för grundskolan, Lgr11, anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”. HLR och första hjälpen är en del i att kunna hantera nödsituationer. I kommentarmaterialet till kursplanen anges att ”på så vis får eleverna förutsättningar att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”. Läroplanen anger dessutom att HLR och första hjälpen är ett centralt innehåll i årskurserna 7-9. Från den 1 juli 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan, Lgr22. Den specificerar att första hjälpen ett centralt innehåll även i årskurs 4-6.

Dela innehållet: