HLR i skolan


Kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död. Den digitala lärarhandledningen HLR i skolan ger stöd och hjälp till lärare som undervisar i HLR och första hjälpen och innehåller filmer, lektionsplaneringar, presentationer och webbutbildningar för olika årskurser och moment.

Utbildningsplan
Baserat på grundskolans läroplan och Kids save lives rekommenderar HLR-rådet att ämnet Första hjälpen och HLR introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Praktisk träning är viktig för att eleverna ska utveckla färdighet och förtrogenhet. Utbildningsplanen nedan visar rekommenderad minimi-nivå för utbildning i att hantera nödsituationer i olika årskurser. Den digitala lärarhandledningen inklusive utbildningsmaterial finner du här. Utbildningsmaterialet baseras på internationella vetenskapliga riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) publicerade 2021.

Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer
Läroplanen för grundskolan, Lgr22, anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet samt förmåga att agera i nödsituationer ”. Enligt Lgr22 är första hjälpen är ett centralt innehåll i åk 4-6, samt i åk 7-9 är HLR och första hjälpen centralt innehåll. I Skolverkets kommentarmaterial specificeras att ”genom innehållet första hjälpen i åk 4–9 undervisas eleverna att agera i enlighet med första hjälpens principer, det vill säga LABC. I årskurserna 7–9 tillkommer innehållet att öva på att utföra hjärt-lungräddning på övningsdockor”.

Dela innehållet: