Inbjudan Resuscitation Academy Sweden 22 november 2018, kursen är inställd

Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet och hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm har i samarbete med Seattle och Svenska HLR-rådet nöjet att bjuda in till den femte nationella ”Resuscitation Academy Sweden” där det senaste inom HLR och hjärtstoppsbehandling presenteras.

Målsättning: Deltagarna ska uppmuntras att implementera och driva projekt inom sin egen organisation och region i syfte att förbättra omhändertagandet vid hjärtstopp och därmed öka överlevnaden. Erkänt duktiga föreläsare inom ämnesområdet medverkar.

Tid: Torsdag 22 november 2018, kl. 08:30-17:30

Sista anmälningsdag är 14 oktober 2018

I samband med anmälan så kommer du per automatik få en kvittens via mejl att anmälan är mottagen. Får du ingen sådan kvittens har inte anmälan gått fram. Kontakta då susanne.eriksson@hlr.nu

Efter anmälningstidens utgång kommer ett urval av deltagare att ske efter funktion och regional hänsyn, därefter kommer alla att få ett svar om man är uttagen eller inte.

Dela innehållet: