Italien lagstiftar om publika hjärtstartare

I guidelines 2021 om HLR och första hjälpen som presenterades av European Resuscitation Council (ERC) i mars i år, ingår ett helt nytt avsnitt som heter ”Systems saving lives”. Här beskrivs olika interventioner som tillsammans enligt kedjan som räddar liv, kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det är t ex HLR-undervisning i skolan (”Kids save lives”), system med frivilliga livräddare som larmas vid hjärtstopp, hjärtstoppscentra på specifika sjukhus, och tekniska landvinningar som drönare som levererar hjärtstartare vid hjärtstopp. En av avsnittets huvudförfattare, Federico Semeraro, anestesiolog från Bologna i Italien, kan nu meddela att italienska regeringen, efter ett hårt lobbyarbete från kollegor i det italienska HLR-rådet, har beslutat att lagstifta om hjärtstartare i samhället. Vad innehåller då lagstiftningen? Italian AED law.

– Obligatorisk utplacering av hjärtstartare på publika platser (tåg- och busstationer, flygplatser, hamnar etc.), samt i myndighetsbyggnader.
– Riktlinjer för var och hur hjärtstartare ska placeras, tillgänglighet, och s.k. PAD program (Public Access Defibrillation).
– Legalt skydd för livräddare som ingriper och utför HLR och defibrillering (inte ett problem i Sverige, men väl i t.ex. USA, där oro för att bli stämd i efterhand hämmar spridningen av bystander-HLR).
– Hjärtstartare måste finnas tillgängliga vid alla sportevenemang, både på amatör- och proffsnivå.
– Obligatorisk HLR-undervisning för skolelever 10-18 år, samt även för lärare och annan personal i skolan.
– Ambulanssjukvården får ansvar för att inventera alla hjärtstartare inom sitt upptagningsområde. Här har vi Sveriges Hjärtstartarregister som ett nationellt register över befintliga hjärtstartare.
– App som rekryterar frivilliga livräddare att påbörja HLR/hämta närmaste hjärtstartare. I Sverige finns nu Sms-livräddare i åtta Regioner i Sverige, och ytterligare två ansluter sig i höst.
– Ett telefon-HLR protokoll vid hjärtstopp, som ska användas av alla larmcentraler.
– Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hjärtstopp, HLR och defibrillering. Speciellt den 16 oktober varje år som är utsedd av ERC till ”Alla kan rädda liv dagen”.

Vi kan bara gratulera italienska HLR-rådet till framgången, men kan samtidigt konstatera att alla punkterna i programmet kräver ett hårt och enträget arbete för att nå målet med ökad överlevnad. Att italienska regeringen lagstiftar om hjärtstartare i samhället är ett mycket stort steg på vägen och legitimerar allt arbete som frivilliga, organisationer, skolan och utbildare utför. När får vi se en samlad myndighetssatsning på hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige av motsvarande dignitet?

#tillsammansraddarviliv #allkanraddaliv #jagkanhlr

Dela innehållet: