Hosta hjälper inte vid hjärtstopp


Regelbundet återkommer uppgifter på hemsidor, i kedjebrev och i sociala media, om att upprepade hoststötar kan avhjälpa ett hjärtstopp. Det är fullkomligt felaktigt och HLR-rådet vill betona vikten av att inte sprida dessa uppgifter vidare genom att dela inlägg osv. Det finns ingen vetenskaplig evidens som stöder detta påstående. ”Host-HLR” är en missuppfattning som har spridits, som rekommenderar kraftiga hoststötar vid andra arytmier än ventrikelflimmer som orsakar hjärtstopp. Personen som drabbas är då vaken, talbar och kan hosta för att eventuellt avbryta en arytmi. Det är alltså inte fråga om ett hjärtstopp! Läs här vad American Heart Association skriver: AHA cough-CPR

Hjärtstopp orsakas av ett minskat blodflöde i något av kranskärlen, vilket medför celldöd och försämrad pumpförmåga. Även skador på hjärtats retledningssystem som genererar de elektriska impulserna kan ge upphov till hjärtstopp. Det innebär att den drabbade inom några sekunder blir medvetslös. Hjärtat slutar slå och cirkulationen till hjärna, hjärta och andra viktiga organ upphör. Hjärnskador uppstår redan efter 3-5 minuter om inte livräddare startar HLR. Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112 och starta omedelbart hjärt-lungräddning. Ca 8 500 personer drabbas årligen av hjärtstopp på- och utanför sjukhus i Sverige.

Vid pågående hjärtinfarkt med symtom som ihållande bröstsmärta, andnöd, yrsel, smärtutstrålning i käke och arm, ska 112 kontaktas omedelbart. Inte heller här hjälper det att hosta, utan det viktigaste är att få hjälp av ambulanspersonal så snabbt som möjligt.

Budskapet är att gå en HLR- eller Första hjälpenutbildning. Där får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra HLR, hantera en hjärtstartare och åtgärda ett luftvägsstopp. Då kan du känna dig trygg hur du ska agera om ett hjärtstopp inträffar.

#tillsammansraddarviliv #allakanraddaliv #jagkanhlr

Dela innehållet: