Johan Herlitz hyllas av European Resuscitation Council

Vi noterar med glädje att Senior Professor Johan Herlitz har erhållit den prestigefyllda utmärkelsen Honorary Membership of the ERC, som delades ut i samband med ERC-kongressen i Antwerpen i juni 2022. Johan nominerades av Svenska HLR-Rådet redan våren 2020 men på grund av pandemin kunde priset delas ut först i år. Priset delas ut till personer som utmärkt sig för……”their outstanding life-long committment and leadership in Resuscitation Care.”

Johan Herlitz hyllas för sin långa och framgångsrika karriär och extraordinära insatser inom hjärtstoppsforskning med över 700 publicerade arbeten. Han hyllas också för sitt djupa engagemang inom ERC, där han under flera år var ansvarig för ERC’s vetenskapliga aktiviteter och under mer än 15 år varit medlem i styrgruppen för det europeiska samarbetsprojektet EURECA.

Johan har varit central för utvecklingen av det svenska hjärtstoppsregistret utanför sjukhus, som startades av Stig Holmberg 1991, och för svenska hjärtstoppsregistret på sjukhus, som Johan startade 2005. Johan Herlitz var också HLR-Rådets första ordförande vid starten 2005 och tilldelades 2017 HLR-rådets förtjänstmedalj i guld, den s.k. Stig Holmberg-medaljen.

Dela innehållet: