Fortsätt att göra HLR!

Vuxen-HLR

I en artikel i Läkartidningen 22-08-22 refereras till en vetenskaplig, ännu opublicerad studie: ”Skador efter HLR ger sämre överlevnad” av överläkaren Eva-Corina Caragounis. Registerstudien som presenterades på Kirurgveckan, visar att ca 80% av patienterna som erhållit hjärt-lungräddning (HLR) med mekaniska och/eller manuella bröstkompressioner har skador i bröstkorgsväggen. Studien inkluderade 244 patienter som inkommit efter hjärtstopp till Sahlgrenska Universitetssjukhuset åren 2012-2020. Författaren anser att en större andel av överlevarna borde röntgas samt behandlas med kirurgiska åtgärder, än vad som sker idag.

Det har inkommit ett flertal frågor till HLR-rådet om bröstkompressionernas djup efter att nyheten om thoraxskador efter HLR publicerats. HLR-rådet vill därför uppmana alla livräddare och utbildare: Fortsätt att göra HLR, det räddar liv!
Följ guidelines 2021 från European Resuscitation Council och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. För vuxna är kompressionsdjupet minst 5 cm, inte mer än 6 cm, för barn 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm djup beroende på ålder.

Tidig HLR ökar chanserna dramatiskt att överleva ett hjärtstopp jämfört med om ingenting görs före ambulansens ankomst. Att revbensskador uppkommer i samband med HLR är vanligt, men är inget som gör att man som närstående eller bystander ska avstå eller avbryta behandling. Tidigt larm till 112, tidig HLR och användning av en hjärtstartare, räddar ca 600 människor årligen i Sverige som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus.

Studien från Caragounis et al. är dock viktig för att vi bättre ska förstå skadorna hos denna patientgrupp och kunna behandla de som överlever den initiala fasen.

Med vänlig hälsning

Andreas Claesson                                            Ingela Hasselqvist-Ax
Ordförande HLR-rådet                                     Processansvarig samhälle
Ambulanssjuksköterska, Docent                      Anestesisjuksköterska, Med dr

Läkartidningen

Så här gör du Vuxen-HLR

Så här gör du Barn-HLR

ERC Guidelines 2021

Dela innehållet: