Kids Save lives

Kids save lives

Uppdaterade rekommendationer för HLR utbildning av skolelever.

European Resuscitation Council (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO) betonar vikten av att alla elever i skolan ska ges regelbunden HLR-utbildning, minst 2 timmar per år. HLR-undervisning bör introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Yngre elever rekommenderas få öva medvetande- och andningskontroll, larm 112 samt bröstkompressioner, medan äldre elever även ska få öva inblåsningar och att ansluta hjärtstartare.

Lärare som ansvarar för HLR-utbildning rekommenderas, enligt Kids save lives uppropet och HLR-rådet, vara certifierade HLR instruktörer (4 timmars utbildning). För 1000 elever beräknas att det behövs 10 utbildade instruktörer.

HLR-utbildning av lärare och elever bidrar till ökad handlingsberedskap på skolorna och att kompetent hjälp alltid finns tillgängligt – inte bara för alla skolbarn, utan också för alla lärare och andra närvarande.

Om alla elever i svenska grundskolor övar första hjälpen och HLR årligen erhålls cirka 100 000 nyutbildade livräddare årligen, vilket på sikt ökar grundkunskapen i samhället i att hantera nödsituationer och en helt ny generation lär sig att hjälpa varandra.

Kids save lives artikeln finns att läsa här https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30158-1/pdf

Förslag på lektionsplaneringar samt utbildningsmaterial för olika årskurser och moment finns att läsa på https://www.hlr.nu/hlr-i-skolan/

Lycka till med era HLR-utbildningar!

 

Dela innehållet: