Livet efter hjärtstopp-informationsmaterial nu på engelska

Livet efter hjärtstopp – informationsmaterial till överlevare och deras närstående finns nu översatt till engelska

Att ha drabbats av ett hjärtstopp är en omtumlande upplevelse, oavsett om du är överlevare eller närstående. ”Livet efter hjärtstopp” innehåller information och råd till dig som har varit med om ett hjärtstopp. Det innehåller berättelser och citat där överlevare och närstående delar med sig av sina personliga upplevelser och reaktioner. Det kan vara värdefullt att få ta del av och känna igen sig i någon annans erfarenheter. För att fler ska ha möjlighet att ta del av materialet är det översatt till engelska och finns publicerat här.

Svenska HLR-rådet och Arbetsgruppen för vård efter hjärtstopp ansvarar för innehållet i  materialet som trycks och distribueras i samarbete med patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung.

Dela innehållet: