Huvudinstruktörsutbildning i Första hjälpen/HLR är en central utbildning

Huvudinstruktörsutbildningen (HI) i Första hjälpen (FH) är en utbildning som för närvarande endast ges i central regi på HLR-rådet. Det innebär att den likställs med A-HLR instruktörs- och huvudinstruktörsutbildningen som också är centraliserade utbildningar.

En HI i Första hjälpen kan inte utbilda andra personer till HI/FH, endast deltagare i grundkurs och nya instruktörer. Vi rekommenderar inte heller att arrangera instruktörsutbildning i FH för endast 1-2 personer. Det ger inte kursdeltagarna möjlighet att agera instruktör inför flera personer. Utbildningen som innehåller många moment blir pedagogiskt undermålig.

Läs mer om de olika utbildningsnivåerna i FH

Nytt i guidelines 2021 är att HI i Första hjälpen även kan utbilda nya instruktörer och HI i Vuxen-HLR. Viktigt är att läsa igenom instruktörsböcker, göra webbutbildningarna på grund- och instruktörsnivå samt se filmen Vuxen-HLR före utbildning.

Läs mer om de olika utbildningsnivåerna i Vuxen-HLR

Dela innehållet: