Nya rekommendationer för temperaturkontroll på IVA

REKOMMENDATIONER FÖR TEMPERATURKONTROLL AV PATIENTER SOM DRABBATS AV HJÄRTSTOPP

Baserat på bästa tillgängliga evidens och klinisk praxis föreslår HLR-rådet rekommendationer avseende temperaturreglering efter hjärtstopp.

Rekommendationer TTM  211221

Jacob Hollenberg                                   Johan Israelsson

Docent/Överläkare                                   Med dr/Sjuksköterska
Vetenskapliga gruppen                          Arbetsgruppen Vård efter Hjärtstopp

Dela innehållet: