Uppdaterade covid-19 riktlinjer 220110

Med anledning av Folkhälsomyndighetens åtgärder 220110 för att begränsa smittspridningen av covid-19 i samhället, har HLR-rådet reviderat sina rekommendationer.

– Huvuddokumentet ”Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus)” är uppdaterat. För hälso- och sjukvårdspersonal, samhällsfunktioner som polis och räddningstjänst, samt allmänheten kvarstår samtliga rekommendationer tom 220331.

– Avsnittet om HLR-utbildning har reviderats. HLR-rådet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende vuxenutbildning och lärosäten, med riskreducerande åtgärder på plats för att kunna genomföra en säker utbildning.

– Den tillfälliga riktlinjen för distansutbildning inom HLR förlängs till 220430 för att ge utbildningsföretagen möjlighet att
genomföra HLR-utbildningar på distans med instruktör.

– Rekommendationerna ”Säker HLR-utbildning i samhället” och ”Säker HLR-utbildning inom hälso- och sjukvården” har reviderats.

Se de uppdaterade covid-19 rekommendationerna här.

Dela innehållet: