Ökad dödlighet vid hjärtstopp för patienter med covid-19

Ny studie visar kraftigt ökad dödlighet för hjärtstoppspatienter med covid-19
Doktoranden Pedram Sultanian har i en nyligen publicerad registerstudie från Göteborgs universitet, kunnat visa att patienter som drabbats av hjärtstopp har en kraftigt förhöjd dödlighet om de även har covid-19. Studien som omfattar 1946 patienter utanför sjukhus, och 1080 på sjukhus mellan 1 januari – 20 juli 2020. Den 16 mars definierades som startdag för pandemin. Under studieperioden var covid-19 involverat i 10% av fallen utanför sjukhus, och i 16% på sjukhus.

Resultaten visar att gruppen hjärtstopp utanför sjukhus hade 3.4 gånger så hög risk att avlida inom 30 dagar, om de samtidigt hade covid-19. På sjukhus var motsvarande siffra 2.3 gånger. Kvinnor som drabbades av hjärtstopp på sjukhus med samtidig covid-19 infektion hade 9 gånger så hög risk att avlida.

Dr Araz Rawshani, medförfattare och registerhållare för Svenska HLR-registret kommenterar: ”Vi hoppas att våra resultat kan bidra till att öka medvetenheten bland allmänheten, vårdgivare och beslutsfattare om komplikationerna av covid-19. Detta skulle kunna förbättra vården och mobilisera resurser för högriskpatienter” (Registercentrum, HLR-registrets hemsida).

Läs artikeln i European Heart Journal

Dela innehållet: