Region Halland startar sms-livräddning

Som åttonde region i Sverige ansluter sig nu Halland till tjänsten sms-livräddare. Startdatum är den 14 februari 2021 på Alla hjärtans dag. Alla som kan hjärt-lungräddning och är minst 18 år, kan anmäla sig till sms-livräddare för att vara med att rädda liv vid hjärtstopp utanför sjukhus. Livräddare larmas ut av larmcentralen som en extra resurs tillsammans med ambulans, räddningstjänst, och i vissa regioner även polis. Larm utgår mellan kl 07.00-23.00 till sms-livräddare som befinner sig inom en radie av ca 500 m från hjärtstoppet. F.n. finns det ca 76 500 frivilliga livräddare i Sverige. Forskning har visat att i Region Stockholm som var först med systemet, är en livräddare före ambulans i 47% av fallen år 2019. Livräddare larmas antingen direkt till personen med hjärtstopp för att starta HLR, eller för att hämta närmaste hjärtstartare och sedan bege sig till hjärtstoppet. Sms-livräddare använder Hjärtstartarregistrets karta över hjärtstartare i sin app.

Visste du att

– 2019 rapporterade ambulanspersonal 5934 hjärtstopp utanför sjukhus till HLR-registret, 11% överlevde
– Två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet
– Ca 60% av hjärtstoppen är bevittnade
– 7 personer av 10 får HLR före ambulansens ankomst
– HLR startad direkt före ambulansens ankomst ökar överlevnaden 2-3 gånger
– Region Halland har 657 hjärtstartare anmälda till Sveriges hjärtstartarregister
– Om en strömstöt ges inom 3-5 min för bevittande hjärtstopp med en defibrillerbar hjärtrytm, kan 50-70% överleva
– Larmoperatören hjälper dig med telefon-HLR om du känner dig osäker
– HLR-rådet har publicerat riktlinjer för HLR under covid-19 pandemin

SMS-livräddare hemsida

Hjärtstartarregistret

Region Halland information

SOS Alarm information

Covid-19 riktlinjer för HLR

#tillsammansraddarviliv #allakanraddaliv #jagkanhlr #enilaget

Dela innehållet: