Post cardiac arrest care – Lund, Maj 2019

För fjärde gången anordnas ett tvådagars hjärtstoppsmöte i Lund som fokuserar på prognostisering av medvetslösa patienter på IVA.
Dag 1, betydelsen av att använda flera metoder för ett säkert beslutsunderlag mm.
Dag 2 är dedikerad åt uppföljning av överlevare efter hjärtstopp och deras familjer då vi också kommer att diskutera vilka rehabiliteringsåtgärder som kan sättas in och när detta bör ske.
Etablerade nationella och internatíonella föreläsare kommer att dela med sig av sina erfarenheter under båda dagarna. Dessutom utlovas ett trevligt socialt program.
Välkomna till Lund 23-24 maj 2019!!!
Tobias Cronberg / Hans Friberg / Gisela Lilja
Dela innehållet: