Ämnes konferens i HLR och Första hjälpen utbildning

I Huddinge kommun samlades kommunens Idrott och hälsa lärare till en central ämneskonferens för att tillsammans utarbeta undervisningsförslag med fokus på HLR och första hjälpen.

Svenska HLR-rådet bjöds in för att besvara frågor om HLR och första hjälpen utbildning. Robert Nygren, förstelärare i Idrott och hälsa, har i flera år arbetat med att skapa matriser inom olika lärområden i ämnet. Arbetet med matriser syftar till att implementera kursplanen (Lgr11) i Idrott och hälsa, för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunens alla skolor. Ämnet tydliggörs inte bara för läraren, utan även för eleverna och vårdnadshavare, berättar Robert. Arbetet görs tillsammans med kommunens idrottslärare under deras centrala konferenser.

Vid denna ämneskonferens var temat bl.a. livräddning. Kursplanen för idrott och hälsa anger vilka undervisningsmoment som är obligatoriska. Ämneskonferensen inleddes därför med att lärarna gemensamt gick igenom kursplanens riktlinjer, centralt innehåll och kommentarmaterial för olika årskurser med inriktningen hantera nödsituationer. Därefter diskuterade lärarna med stort engagemang och kunnande, lämpliga undervisningsmoment (baserat på kursplanen, samt HLR rådets rekommendationer), progression för olika årskurser samt praktiska förslag på genomförande av första hjälpen och HLR utbildning. Mötet resulterade i att kommunen nu har en gemensam matris för vilka undervisningsmoment som ska genomföras i olika årskurser, samt förslag på lektionsplaneringar, vilket ökar chansen till likvärdig utbildning.

www.hlr.nu/hlr-i-skolan finns förslag på lektionsplaneringar och undervisningsmaterial för olika årskurser utarbetat av HLR rådet. Ni kan läsa mer om Huddinge kommuns arbete med hela läroplanen i Idrott och hälsa på http://idrottochhalsa.pedagoghuddinge.se/laroplanen-i-praktiken/undervisningsexempel-2

Dela innehållet: