Regiongruppen samhälle

Tusen räddade liv i hjärtstopp utanför sjukhus till 2025

Syfte
Regiongruppen samhälle har till syfte att öka överlevnaden vid plötsliga, oväntade hjärtstopp utanför sjukvården. Det ska ske genom samverkan mellan olika aktörer som skolan, räddningstjänst, polis, frivilligorganisationer, företag, myndigheter och forskningssamhället. Kunskapsspridning om nya riktlinjer och utarbetande av läromedel i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) är också viktiga hörnstenar för att nå ut i samhället.

Samarbete
Samarbete med andra organisationer med liknande mål som HLR-rådet är prioriterat och har inletts med t ex Riksförbundet HjärtLung, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (BFHS), och Skolverket m fl.

Fokusområden
Under 2022-2023 har gruppen två större fokusområden. Det ena är räddningstjänst med syfte att bl.a. sprida information om samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis till län som ännu inte har startat med konceptet. Det andra är skolan som är ett högprioriterat område för HLR/Första hjälpen utbildning, och arbetet med att skapa ett viktigt nationellt lärarnätverk i grund- och gymnasieskolan. Se HLR-rådets sida om HLR i skolan för digital lärarhandledning och utbildningsmaterial.

Regiongruppsansvariga

Region Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna
Johan Björklund (Ordförande)
johan.bjorklund@hlr.nu

Region Norrbotten och Västerbotten
Urban Nilsson (Räddningstjänsten Luleå).
urban.nilsson@rtj.lulea.se

Region Stockholm och Gotland
Jonas Boström (Räddningstjänsten Attunda)
bostroem.jonas@gmail.com

Uppland, Västmanland och Södermanland
Vakant

Värmland och Närke
Monika Nyqvist (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)
monika.nyqvist@karlstad.se

Småland, Östergötland och Blekinge
Mikael Krantz (Rtj Visingsö/Småland)
krantzpaoa@gmail.com

Skåne och Halland
Jörgen Björk (Rtj Region Syd)
jorgen.bjork@rsyd.se

VG region
Bengt Holm (Rtj Storgöteborg)
bengt.holm@rsgbg.se

Ansvarig för skolfrågor HLR-rådet
Anette Nord (Leg ssk, Med dr, Ordf. i arbetsgruppen HLR i samhället)
anette.nord@hlr.nu

Dela innehållet: