Regiongruppen samhälle

Tusen räddade liv i hjärtstopp utanför sjukhus till 2025

Syfte
Regiongruppen samhälle har till syfte att öka överlevnaden vid plötsliga, oväntade hjärtstopp utanför sjukvården. Det ska ske genom samverkan mellan olika aktörer som skolan, räddningstjänst, polis, frivilligorganisationer, företag, myndigheter och forskningssamhället. Kunskapsspridning om nya riktlinjer och utarbetande av läromedel i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) är också viktiga hörnstenar för att nå ut i samhället.

Samarbete
Samarbete med andra organisationer med liknande mål som HLR-rådet är prioriterat och har inletts med t ex Riksförbundet HjärtLung, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (BFHS), Svenska Livräddningssällskapet (SLS), Skolverket m fl.

Fokusområden
Under 2018-2019 har gruppen två större fokusområden. Det ena är räddningstjänst med syfte att sprida information om samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis till län som ännu inte har startat med det konceptet, samt att påbörja försöksprojekt i Dalarna med ”High Performance CPR” utbildning för räddningstjänsten. Det andra är skolan som är ett högprioriterat område för HLR utbildning, och arbetet med att skapa ett viktigt nationellt lärarnätverk i grund- och gymnasieskolan.
HLR i skolan

Regiongruppsansvariga

Region Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna
Johan Björklund (Ordf. i regiongruppen, Ssk och Utb.chef rtj DalaMitt)
johan.bjorklund@dalamitt.se

Region Norrbotten och Västerbotten
Urban Nilsson (Räddningstjänsten Luleå).
urban.nilsson@rtj.lulea.se

Region Stockholm och Gotland
Består sedan 2005 av SALSA gruppen i Stockholm med deltagare från rtj, polis, SOS-Alarm, ambulans och Hjärtstoppscentrum, Karolinska Institutet.
Sammankallande är Ingela Hasselqvist-Ax (Anest ssk, Med dr, Processansvarig samhälle).
ingela.hasselqvist-ax@hlr.nu

Uppland, Västmanland och Södermanland
Jan Lindberg (Brandmästare rtj Dala Heby)
jan.lindberg@sala.se

Värmland och Närke
Henrik Kindberg (Brandinspektör rtj Karlstad, amb sjukv Landstinget i Värmland)
henrik.kindberg@karlstad.se

Småland, Östergötland och Blekinge
Rekrytering pågår

Skåne och Halland
Rekrytering pågår

VG region
Bengt Holm (Räddningstjänsten Storgöteborg)
bengt.holm@rsgbg.se

Ansvarig för skolfrågor Svenska HLR-rådet
Anette Nord (Leg ssk, Med dr, Ordf. i arbetsgruppen HLR i samhället)
anette.nord@hlr.nu

Dela innehållet: