Uppdaterade rekommendationer från Svenska HLR-rådet angående covid-19 (Coronavirus)

Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället och inom sjukvården samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19.

Vi är medvetna om riskerna för spridning av Coronasmittan men vill ändå påtala den absoluta nödvändigheten av att utföra HLR på en person som drabbats av hjärtstopp. Det är därför viktigt att rådande situation inte förhindrar eller försenar start av HLR. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera denna information och stödjer rekommenderade åtgärder från Sveriges regering www.regeringen.se och Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Observera att dessa rekommendationer endast avser fall med misstänkt eller bekräftad smitta, i alla andra fall rekommenderar vi att man följer ordinarie riktlinjer.

Svenska HLR-rådet rekommendationer gällande covid-19 uppdaterad 210929

Den tillfälliga riktlinjen nedan om utbildning på distans gäller till och med 211231. Det beror på att många utbildningsföretag redan har planerat in utbildningar under hösten. HLR-rådet vill ge företagen möjlighet att genomföra planerade utbildningar.

Tillfällig covid 19 riktlinje (1)

För ständig tillgång till aktuella riktlinjer rekommenderar vi att alla verksamheter använder sig av ovanstående publicerade online-dokument då det kan vara föremål för uppdatering. Dokumentet är uppdaterat med riktlinjer kring HLR-utbildning i samhället med instruktör via videolänk.

Stockholm 200316 (uppdaterat 200429).

Med vänliga hälsningar

Andreas Claesson, Ordförande

Jacob Hollenberg, Ordförande vetenskapliga gruppen

Henrik Wagner, medicinskt ansvarig

Ulrika Karlgren, Processansvarig sjukvård

Ingela Hasselqvist-Ax, Processansvarig samhälle

Dela innehållet: