Uppdaterade rekommendationer från Svenska HLR-rådet angående covid-19 (Coronavirus)

Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället och inom sjukvården samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19.

Vi är medvetna om riskerna för spridning av Coronasmittan men vill ändå påtala den absoluta nödvändigheten av att utföra HLR på en person som drabbats av hjärtstopp. Det är därför viktigt att rådande situation inte förhindrar eller försenar start av HLR. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera denna information och stödjer rekommenderade åtgärder från Sveriges regering www.regeringen.se och Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Observera att dessa rekommendationer endast avser fall med misstänkt eller bekräftad smitta, i alla andra fall rekommenderar vi att man följer ordinarie riktlinjer.

Svenska HLR-rådet rekommendationer gällande covid-19 uppdaterad 220110

Den tillfälliga riktlinjen nedan om HLR-utbildning på distans med instruktör gäller till och med 220430. HLR-rådet vill ge utbildningsföretagen möjlighet att genomföra utbildningar under våren.

Tillfällig covid 19 riktlinje 220110

Säker HLR utbildning i samhället 220110

Tips för säker ubildning inom hälso-och sjukvården 220110

Stockholm 200316 (uppdaterat 220110).

Med vänliga hälsningar

Andreas Claesson, Ordförande

Jacob Hollenberg, Ordförande vetenskapliga gruppen

Henrik Wagner, medicinskt ansvarig

Ulrika Karlgren, Processansvarig sjukvård

Ingela Hasselqvist-Ax, Processansvarig samhälle

Dela innehållet: