Resuscitation Academy Sweden utbildning 10-11 maj 2022

Inbjudan till RA-kurs på HLR-rådets kansli i Stockholm

Vi bjuder nu in till den populära RA Sweden utbildningen den 10-11 maj. Vår planerade RA kurs 2020 var vi tvungen att ställa in pga. pandemin, men vi hoppas nu att denna går att genomföra. Välkommen med din anmälan!

Målgrupp
Nyckelpersoner i organisationer involverade i hjärtstoppsvård som Ambulanssjukvård, Räddningstjänst, Polis och Larmcentral.

Mål
Deltagare ska efter avslutad kurs ha kunskap om att implementera och driva evidensbaserade projekt inom sin egen verksamhet/region med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

RA-Flyer 2022 (1)

Förberedelser
Kursdeltagare kommer att få länk till e-boken ”10 Steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest” som förberedelse inför kurs. Fundera även på lämpligt projekt som kan diskuteras och presenteras i grupp dag 2. Tid är avsatt även under utbildningen för detta.

RA schema 2022_1

Pris
2 500 kr/deltagare inkl. fika och lunch

Plats
HLR-rådets kansli, Virkesvägen 24, Stockholm

Anmälan
Anmälan via denna länk. Specificera noggrant vad du har för funktion inom din organisation och varför du vill gå RA utbildning.
Urval sker utifrån funktion och regional hänsyn. Vi prioriterar enheter som har anmält mer än en deltagare för att man tillsammans ska kunna åstadkomma förbättringar inom organisationen avseende hjärtstoppsbehandling.

Dela innehållet: