S-HLR Barn

HLR barn 1-18 år för sjukvårdspersonal

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDUTBILDNING 
Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två- och tre-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper ett barn 0 – 18 år  med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Lärandemål
• känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
• förstå vikten av tidigt larm
• kunna utföra HLR med god kvalitet som ensam livräddare, med två-livräddarteknik och med tre       livräddare
• kunna behandla ett barn med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR barn
• kunna behandla ett barn med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
• förstå vikten av teamarbete och strukturerad kommunikation.

Förkunskaper
Inläst kursbok i S-HLR barn. Genomförd webbutbildning i S-HLR barn med godkänt resultat.

Tidsåtgång
4-5 timmar beroende på antal deltagare.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING
Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR barn och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR barn. Du får även utbilda i Barn-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning
• Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn senaste halvåret
• Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR barn, samt sett utbildningsfilmen, gjort webbutbildningen och läst in instruktörsbok i Barn-HLR.
• Godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR barn. Förberedda träningsuppgifter

Lägsta medicinska kompetens är undersköterska.

Lärandemål
• planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR och S-HLR Barn enligt kursbeskrivningen för respektive  program
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla ett barn med hjärtstopp enligt
handlingsplanen för S-HLR Barn
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Tidsåtgång
Ca 7 timmar med 6 kursdeltagare.

Huvudinstruktörsutbildning
Du får en fördjupad kunskap om lärande och riktlinjer inom HLR. Du kan efter kursen hålla  instruktörsutbildningar i S-HLR barn. När du har hållit minst fyra instruktörsutbildningar får du utbilda nya huvudinstruktörer.

Lärandemål
När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i S-HLR barn ska du kunna:
• planera och genomföra instruktörs- eller huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
• veta hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper
• Instruktör i S-HLR och erfarenhet av minst fyra grundutbildningar i S-HLR barn.
• Inläst kurs-, instruktörs-, och huvudinstruktörsbok.
• Godkänt resultat på webbutbildningen kurs-, och instruktörnivå.
• Förberedd träningsuppgift.
• Rekommenderad förberedelse är att vara observatör vid en grund- och/eller instruktörsutbildning.

Tidsåtgång
Ca 5 timmar med max 6 deltagare/huvudinstruktör

Dela innehållet: