S-HLR Barn

shlr-barn

Utbildningsprogrammet S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

GRUNDUTBILDNING I S-HLR barn

 • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
 • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
 • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
 • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för
 • larm och träning av samarbete vid akuta situationer
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar

Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR barn

 • inläst kursbok S-HLR barn och materialet
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
 • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
 • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I S-HLR barn

Förkunskaper för instruktörsutbildning

 • ha tittat på filmen ”Hjärt-lungräddning till barn” samt läst in instruktörsboken i S-HLR barn
 • genomförd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn inom 6 månader innan instruktörsutbildningen
 • inläst kursbok och instruktörsbok i S-HLR barn samt genomförd webbutbildning för instruktör med godkänt resultat

Kursinnehåll

Diskussion o pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

Tidsåtgång: 5 timmar med 4 deltagare

Dela innehållet: