S-HLR vuxen

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

s-hlr-vuxen-scenario

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

 • inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I S-HLR vuxen

Förkunskaper för instruktörsutbildning
ha tittat på MiniAnne-filmen samt läst instruktörsboken i Vuxen-HLR
genomförd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen inom 6 månader innan instruktörsutbildningen
inläst kursbok och instruktörsbok i S-HLR vuxen samt genomförd webbutbildning både för grundkurs och instruktör med godkänt resultat

Kursinnehåll
Diskussion o pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

Tidsåtgång: 5 timmar med 4 deltagare
Antal kursdeltagare: 4 – 6 deltagare

Lärandemål för instruktörsutbildning
När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna:
– förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i S-HLR

 • planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i S-HLR vuxen samt utbildning i Vuxen-HLR
 • förstå och förklara lärandemålen för deltagare i grundutbildning i S-HLR vuxen.
Dela innehållet: