S-HLR vuxen

GRUNDUTBILDNING S-HLR VUXEN
Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och
utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på
vårdutbildningar.

 

 

 

 

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR vuxen
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

  • inläst kursbok i S-HLR vuxen
  • genomförd webbutbildning S-HLR vuxen med godkänt resultat

Tidsåtgång: 4-5 timmar
Antal deltagare: Max 6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I S-HLR VUXEN

Om utbildningen
Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR vuxen och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR vuxen. Du får även utbilda i Vuxen-HLR.

Lärandemål för instruktörsutbildning
När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna:
• planera och genomföra grund-och repetitionsutbildning i HLR Vuxen
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla en patient med hjärtstopp enligt
riktlinjerna för S-HLR Vuxen
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer för HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper
Sett utbildningsfilmen ”Vuxen-HLR 2021”, genomfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå i Vuxen-HLR. Godkänt resultat på instruktörsnivå.
Läst instruktörsbok i Vuxen-HLR.
Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen senaste halvåret. Godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR vuxen. Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR vuxen, Förberedda träningsuppgifter.

Lägsta medicinska kompetens för att bli instruktör är undersköterska.

Tidsåtgång: Ca 7 timmar
Antal kursdeltagare: Max 6 kursdeltagare/instruktör

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING I S-HLR VUXEN

Om utbildningen:
Du får en fördjupad kunskap om lärande och riktlinjer inom HLR. Du kan efter kursen hålla  instruktörsutbildningar i S-HLR vuxen. När du har hållit minst fyra instruktörsutbildningar får du utbilda nya huvudinstruktörer.

Lärandemål
• kunna planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
• kunna skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• kunna bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
• veta hur nya riktlinjer inom HLR skapas och implementeras.

Förkunskaper
Instruktör i S-HLR och erfarenhet av minst fyra grundutbildningar i S-HLR vuxen. Inläst kurs-, instruktörs-, och huvudinstruktörsbok. Godkänt resultat på webbutbildningen kurs-, och instruktörnivå. Förberedd träningsuppgift. Rekommenderad förberedelse är att vara observatör vid en grund- och/eller instruktörsutbildning.

Tidsåtgång
Ca 5 timmar.

Dela innehållet: