Stabilt sidoläge, vad gäller?

Stabilt sidoläge

Vi får frågor om varför stabilt sidoläge inte längre ingår i utbildningsprogrammet Vuxen-HLR i samhället. Stabilt sidoläge ingår i utbildningsprogrammet Första hjälpen. Stabilt sidoläge har funnits som en stor del i omhändertagandet av medvetslösa personer med normal andning under lång tid. I guidelines 2021  från ILCOR och ERC (1) anges att stabilt sidoläge ska användas hos personer med sänkt medvetande och normal andning som inte uppfyller kriterier för HLR. Det finns forskning som visar att start av HLR fördröjs när en person felaktigt placeras i stabilt sidoläge. Svenska HLR-rådet har därför valt att följa ERCs riktlinje som i sin tur följer aktuell forskning i ämnet och valt att behålla stabilt sidoläge i utbildningsprogrammet Första hjälpen där det ingår i en vidare kontext, och andra sjukdomstillstånd än hjärtstopp berörs.

Vi vill förtydliga att detta gäller för alla instruktörer som utbildar enligt HLR-rådets riktlinjer Det är inte tillåtet att modifiera handlingsplaner eller utbildningsmaterial.

(1) ERC Guidelines 2021, First aid

 

 

Dela innehållet: