Stockholms Hjärt-lungräddnings förening läggs ner

I vårsolen nås vi av beskedet att Stockholms Hjärt-lungräddnings förening nu läggs ner efter 32 år. Orsakerna är flera, vikande medlemsantal, svårigheter att engagera nya styrelsemedlemmar, samt minskat intresse för medlemskvällarna.

Föreningen bildades 1987 av föregångaren kardiolog Lars Mogensen, långt före det att Svenska HLR rådet fick en stark roll inom HLR och Första hjälpen. Syftet med föreningen var givetvis att sprida HLR kunskap inom samhälle och sjukvård. Under de första två åren utbildade man 250 huvudinstruktörer, 2400 instruktörer och 30 000 livräddare, en imponerande insats. Senare övergick föreningen till att organisera informations- och inspirationskvällar för medlemmarna, samt studiebesök på SOS-Alarm, träna HLR kvällar, vattenlivräddning mm.

Samarbetet med HLR rådet har alltid varit gott, t ex så samverkade man under HLR kongressen 2008 i Folkets Hus i Stockholm. Att föreläsa på föreningens möten har alltid varit inspirerande, med mycket frågor från publiken. Men nuvarande ordförande Lena Eriksson konstaterar i det sista medlemsbrevet nr 2/2019 att tiden har sprungit ifrån föreningen, och att många ideella föreningar tampas med liknande problem.

Vid föreningens upplösning skänks kvarvarande medel till följande organisationer: Läkare utan gränser, Mer Organdonation (MOD), Operation Smile, Sjöräddningssällskapet och Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond. HLR rådet tackar för fint samarbete under många år, och hoppas att det kommer att fortsätta i någon form framöver.

Dela innehållet: