Vad är viktigast när det sker ett plötsligt hjärtstopp i samhället?

Vid ett plötsligt hjärtstopp upphör cirkulation av syrerikt blod i kroppen och cellerna tar snabbt skada om inte effektiv hjärt- lungräddning startas snabbt.

Vi vill förtydliga en fråga angående vad som är viktigast när hjärtat slutat att slå.

 

Starta hjärt- lungräddning eller hämta en hjärtstartare när båda delarna oftast behövs för att hjärtat ska återgå till en normal funktion igen?

 

Vid ett hjärtstopp är det alltid viktigt att du snabbt kontrollerar om personen har en öppen luftväg och andas normalt.

Om medvetslös och ingen eller onormal andning.

  1. Larma 112 direkt
  2. Flytta personen till ett hårt underlag och starta hjärt- lungräddning med 30 kompressioner och 2 inblåsningar som upprepas.
  3. Finns en hjärtstartare i närheten, be någon hämta den annars fortsätter du med kompressioner och inblåsningar till ytterligare hjälp kommer. Många regioner har infört SMS livräddare och samarbeten med räddningstjänst/ polis i väntan på att ambulansen når fram.

Svaret är att finns inte hjärtstartaren i direkt anslutning till hjärtstoppet eller att någon annan kan hämta den fortsätter du med hjärt- lungräddning tills ytterligare hjälp anländer.

 

Dela innehållet: