Till alla fantastiska instruktörer

Till alla fantastiska instruktörer som sprider kunskap genom våra utbildningar vilket hjälper till att rädda liv vid plötslig  hjärtstopp!

Glöm inte att registrera dina utbildningar i utbildningsregistret

https://www.hlr.nu/utbildningsregistret/

och genomföra webbutbildningen  som instruktör.

https://webbutbildning.hlr.nu/

Lycka till med dina fortsatta utbildningar!

Dela innehållet: