Vuxen HLR i samhället

 

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR

Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

– HLR
– Använda en hjärtstartare
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning
                                                                                            

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
 identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
 starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning                                                                                              

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I Vuxen-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning
– deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR inom 2-6 månader
– sett instruktionsfilmen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
– läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
– läst in handlingsplanen HLR vid drunkning                                             
– genomfört webbutbildning med godkänt resultat
– förberedd träningsuppgift

Kursinnehåll
Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR
Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:
–Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
– Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
– Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Tidsåtgång: 4-6 timmar
Antal deltagare:4-8 personer
Minsta antal kurser per år: 1

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING i Vuxen-HLR

Förkunskaper för huvudinstruktörsutbildning vuxen-HLR
Instruktör i vuxen-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom det program du är instruktör i
– inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
– utfört webbutbildningen
– kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska
redovisas vid kurstillfället.
– rekomenderad föreberedelse är att även vara observatör vid
grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Lärandemål för huvudinstruktörsutbildning i vuxen-HLR
Efter genomgången huvudinstruktörsutbildning ska kursdeltagaren,
den blivande huvudinstruktören, kunna:
– Vad som deltagarna ska lära sig under utbildningen.
–Hur en instruktör/huvudinstruktör, med olika metoder, kan skapa förutsättningar för att
deltagarna lär sig
– Varför ska man arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

 

Dela innehållet: