Ytterligare 500 räddade liv per år?

Ambulansens utryckningstider har fördubblats på 30 år. Nu visar en ny forskningsstudie att i storleksordningen 500 liv per år skulle kunna räddas i Sverige om ambulansen kom fram lika snabbt som på 1990-talet. Studien bygger på data från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.

Den nya studien omfattar drygt 20 000 patienter som drabbades av bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus under åren 2008-2017. Chansen att patienten var vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet var 19,5 procent om ambulansen var framme inom sex minuter. Motsvarande siffra om ambulansen var framme inom 10-15 minuter var 9,4 procent.

Forskarna beräknade med hjälp av dessa resultat hur överlevnaden skulle ha varit 2018 om ambulansen då hade kommit fram lika snabbt som den gjorde på 1990-talet. Under 2018 var mediantiden för ambulansen att komma fram 11 minuter och detta år räddades i Sverige 609 människor som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. Om utryckningstiden hade varit som på 1990-talet skulle 1194 människor ha räddats enligt beräkningarna i studien. Skillnaden är 585 människoliv. Det kan finnas felkällor i materialet, men forskarna är ändå väldigt säkra på att kortare utryckningstider skulle rädda många liv.

Läs mer om Johan Holméns studie här.

 

Dela innehållet: