HLR2021 och nytt utbildningsmaterial

Stort TACK till alla som deltog på HLR-rådets vetenskapliga kongress HLR2021 i Göteborg den 23-24 November! Nya riktlinjer i HLR och första hjälpen presenterades inför ca 2700 delegater genom ett 50-tal föredrag och nya utbildningsmaterial har nu  publicerats baserat på riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet.

Var femte år revideras guidelines kring HLR och första hjälpen i världen. Svenska HLR rådet har nu  baserat på ERC-guidelines 2021 reviderat ett hundratal utbildningskomponenter och genom föreläsningar från experter i ämnet under HLR2021 presenterat bakgrunden till detsamma.

Utbildningsportal.hlr.nu

För att kvalitetssäkra och bättre stötta HLR-rådets ca 17,000 instruktörer samt för att bättre kunna överblicka HLR-utbildning i Sverige över tid har vi i dagarna lanserat vår nya utbildningsportal. Du som instruktör kan skapa kurser och bjuda in deltagare samtidigt som föreberedande webbutbildning integreras i lärandet. Förutom att allt är samlat på ett ställe så finns det möjlighet att för första gången börja knyta utbildningsinsatser i Sveriges 21 regioner till möjliga effekter i form av. bl.a. överlevnad med data från Svenska HLR-registret.

  • Om ni har svårigheter att logga in eller andra problem kopplade till kursadministrering ber vi er om överseende under denna uppstartsfas kommande veckor då detta är ett helt nytt system. Maila gärna dina synpunkter, förslag på funktionalitet samt frågor till: utbildningsportal@hlr.nu

Du som instruktör skapar ett nytt användarkonto på utbildningsportalen  och dina tidigare kompetenser länkas över från utbildninsgregistret om du hållit kurs de senaste 5 åren  Se till att din mailadress överensstämmer med mailadressen på utbildningsregistret, du når den samt din tidigare statistik fortsatt via: cpr-council.se/kurs/logon.php

Du  kan alltid kan köpa kursböcker i webbshoppen och genomföra (om du har teknikproblem att nå utbildningsportalen) webbutbildningar i vuxen-HLR, barn-HLR, Första hjälpen samt HLR för insatspersonal samlade och publicerade i ÖPPET format via startsidan på hlr.nu eller via denna länk: www.hlr.nu/hlr-i-samhallet/ 

Du kommer även åt de nya Vuxen-HLR samt Barn-HLR filmerna via samma länk!

Webbshop

Du kommer nu åt alla våra nya kursböcker och handlingsplaner med mera via vår nya webbshop. Se även våra nya E-böcker som för första gången lanseras i A-HLR vuxen samt HLR för insatspersonal: hlrwebbutik.se

HLR2021 – föredrag

Inom kort kommer föredrag och inspelade föreläsningar att publiceras här på hlr.nu, håll utkik vi jobbar så snabbt  vi kan med att redigera och publicera dessa!

Sammanfattningsvis, stort tack för ditt engagemang och deltagande på HLR2021, ha överseende med något längre svarstider, support samt leveranstider på material och håll dig fortsatt  informerad via hlr.nu!

Tillsammans räddar vi liv!

 

Med vänliga hälsningar

Andreas Claesson, Ordförande Svenska HLR-rådet 

Dela innehållet: