Utbildningsportalen – drift och uppdateringar

Svenska HLR rådets utbildningsportal har nu varit i drift en dryg vecka och vi har noterat ett mycket stort intresse, större än vad vi hade förväntat oss för den nya portalen vilket är kul! Under drygt en vecka har vi nu fått in över 9000 registrerade användare. Denna live-test innebär samtidigt att vi identifierar buggar och områden för utveckling, vi utvecklar funktionaliteten kontinuerligt och ber er att ha tålamod med oss i denna process tills alla delar är helt klara.

Kom ihåg att det alltid är möjligt att beställa kurslitteratur via vår webbshop och genomföra öppen webbutbildning via hlr.nu samt genomföra praktiska kurstillfällen som tidigare för de som inte kunnat skapa konto i portalen.
Den nya plattformen och arbetssättet kan ta lite tid att vänja sig vid men löser flera långsiktiga kvalitetssäkringsbrister och vi får framförallt möjlighet att följa kursverksamheten i Sverige över tid för att kunna se hur det inverkar på överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

Utifrån kommentarer från er användare arbetar vi löpande med utveckling och uppdaterar med nedstående punkter:

• Vuxen-HLR och Barn-HLR filmer finns nu tillgängliga dels via samlingssidan för samhällets utbildningsprogram samt via utbildningsfilmer, klicka på ”share” och ladda ner dem om du vill via Vimeo-länken.
Öppen webbutbildning nu tillgänglig för de som skall förbereda sig inför en kurs men som ej har ett eget konto i portalen.
• Alla kurser kan tidsmässigt skapas före eller efter kurstillfället
• All grundutbildning kan förutom att registreras före eller efter kurs, anges endast med deltagarantal, dessa kurser kallas Typ2-kurs

Ni som är instruktörer kan fortsätta använda den nya utbildningsportalen så som ni tidigare gjort i utbildningsregistret, men ni får nu även möjligheter att använda portalens fulla möjligheter till planering och kursadministrering om ni vill. Har ni frågor kring era kompetenser i överflyttningen från utbildningsregistret till utbildningsportalen, kontakta oss via utbildningsportal@hlr.nu

Allt eftersom vi arbetar med utveckling så kommer funktionalitet och användarvänlighet att öka och vi kan utnyttja portalens fördelar med att kunna administrera, marknadsföra och kvalitetssäkra utbildningsverksamheten för kursverksamheten både i samhället och i sjukvården.

Stort tack för din hjälp och tålamod,  lycka till med utbildningarna!

Med vänlig hälsning

Andreas Claesson, Ordförande

Dela innehållet: