KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES

Världshälsoorganisationens (WHO) och European Resucitation Council (ERC) rekommenderar sedan 2015 att alla barn i världen ska få öva HLR årligen i skolan.
Initiativet har fått stort genomslag i Europa, se kartan nedan.

Om alla elever i grundskolan övar första hjälpen och HLR årligen kommer grundkunskapen i samhället öka i att hantera nödsituationer och en helt ny generation lära sig att hjälpa varandra. Det kan bidra till att fler erhåller HLR innan ambulansens ankomst och därmed öka överlevnaden.

Förslag på lektionsplaneringar samt utbildningsmaterial för olika årskurser finns att läsa på hlr.nu/hlr-i-skolan/

Dela innehållet: